Pécsi Tudományegyetem

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

Üdvözöljük a Humán Tudományi Szekció oldalán

Nyomtatóbarát változatPDF változat

 

 

 A Bölcsésztudományi Kar rövid története

 

Pécsett az oktatás több évszázados hagyományokkal rendelkezik. A pécsi püspökség 1009-es megalapítását követően létrehozott székesegyházi iskolában a város 1543-as elestéig magas színvonalon oktatták a hét szabad művészetet (septem artes liberales). Az 1367-ben Koppenbachi Vilmos püspök és I. (Nagy) Lajos király alapította pécsi egyetem (studium generale) ugyan mindössze néhány évtizedig működött, azonban a szabad művészeti, jogi és vélhetőleg orvosi fakultással rendelkező intézményre ma is büszkén tekint vissza egyetemünk valamennyi polgára.

A 18. századtól kezdődően több egyetemalapítási kísérlet is történt városunkban, azonban ezek a 20. századig sikertelennek bizonyultak. Az egyetemi szintű bölcsészképzésre az 1921. évi 25. törvénycikk biztosított lehetőséget, amelyben arról határoztak, hogy a korábban Pozsonyban működő Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemet Pécsre helyezik át. Az 1923-ban megkezdődött bölcsészképzésben olyan emblematikus, tudós professzorok vettek részt, mint Kerényi Károly, Holub József, Thienemann Tivadar, Hodinka Antal, Vargha Damján. A második bécsi döntést (1940) követően a kolozsvári egyetemet újjászervezték, s ezzel párhuzamosan a pécsi bölcsészettudományi kar megszűnt.

Pécs a második világégést követően a tanárképzés egyik központjává vált: 1948-ban alapították a Pécsi Pedagógiai Főiskolát, amely 1962-től Pécsi Tanárképző Főiskola néven működött. A bölcsészképzés kialakítására az 1980-as évektől nyílt lehetőség. 1982-ben a Tanárképző Főiskola, az Állam- és Jogtudományi, valamint a Közgazdasági Kar egyesülésével létrejött a Janus Pannonius Tudományegyetem. 1983-ban pedig a Tanárképző Karon bevezették az egyetemi képzést. 1992-ben döntő változás történt, ugyanis ekkor alakult meg a JPTE önálló Bölcsészettudományi Kara, amely a 2000. január 1-jén bekövetkezett integrációt követően a Pécsi Tudományegyetem keretein belül működik.

A PTE legsokszínűbb oktatási palettájával, s egyúttal legnépesebb oktatói és hallgatói gárdájával rendelkező fakultásán hagyományosan nagy hangsúlyt helyezünk a tehetséggondozásra. Az 1999-ben sikerrel megrendezett konferenciát követően, 2017 áprilisában ismét nagy szeretettel várjuk az OTDK Humán Tudományi Szekciójának résztvevőit.

 (A pécsi egyetem történetéről bővebben: Fedeles Tamás - Lengvári István - Pohánka Éva - Polyák Petra: A pécsi felsőoktatás évszázadai. Pécs, 2011.)