Pécsi Tudományegyetem

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

TAGOZATOK

Nyomtatóbarát változatPDF változat

A XXXIII. OTDK - Humán Tudományi Szekció tagozatai

 

1.                     Színháztudomány (április 20.)

2.                     Régi magyar irodalom (április 19.)

3.                     Populáris irodalom és kultúra (április 20.)

4.                     Összehasonlító irodalom- és kultúratudomány (áprlis 19.)

5.                     Olasz irodalom (április 20.)

6.                     Germanisztika (április 19.)

7.                     Irodalomelmélet (április 20.)

8.                     Klasszikus magyar irodalom (április 20.)

9.                     A 20. század első felének magyar irodalma (április 19.)

10.                   A 20. század második felének magyar irodalma (április 20.)

11.                   Kortárs magyar irodalom (április 19.)

12.                   Európai irodalom a kezdetektől a romantikáig (április 19.)

13.                   Angol nyelvű irodalom a századfordulótól napjainkig (április 20.)

14.                   Amerikai irodalom és kultúra (április 19.)

15.                   Irodalom és vizuális kultúra (április 19.)

16.                   Általános nyelvészet (április 20.)

17.                   Szociolingvisztika (április 20.)

18.                   Magyar nyelvészet (április 20.)

19.                   Nyelvészet az oktatásban (április 19.)

20.                   Pszicholingvisztika és Kognitív nyelvészet (április 19.)

21.                   Fordítástudomány (április 19.)

22.                   Fonológia, Nyelvtörténet és Finnugrisztika (április 19.)

23.                   A társadalmi nemek nyelvészete és Diskurzuselemzés (április 20.)

24.                   Magyar kora középkor (április 19.)

25.                   Magyar késő középkor (április 19.)

26.                   Középkori és újkori egyetemes történelem (április 20.)

27.                   Kora újkori és újkori művelődés- és eszmetörténet (április 20.)

28.                   16-17. századi magyar történelem (április 20.)

29.                   18-19. századi magyar történelem (április 19.)

30.                   Újkori és legújabb kori egyetemes történelem (1945-ig) (április 19.)

31.                   Egyetemes történelem 1945 után (április 20.)

32.                   Magyar gazdaság, társadalom és életmód a 20. században (április 19.)

33.                   Legújabb kori magyar történelem 1945 előtt I. (április 19.)

34.                   Legújabb kori magyar történelem 1945 előtt II. (április 20.)

35.                   Magyar történelem 1945 után (április 20.)

36.                   Régészet I. (Őskor, római és késő császárkor) (április 20.)

37.                   Régészet II. (Korai és érett középkor) (április 19.)

38.                   Művészettörténet (április 19.)

39.                   Néprajz I. (Társadalom és tárgyi néprajz) (április 19.)

40.                   Néprajz II. (Folklór és vallási néprajz) (április 19.)

41.                   Klasszika-filológia I. (Irodalom és filozófia) (április 20.)

42.                   Klasszika-filológia II. (Ókortörténet) (április 20.)

43.                   Orientalisztika I. (Történelem, társadalom) (április 20.)

44.                   Orientalisztika II. (Irodalom- és eszmetörténet) (április 20.)