Pécsi Tudományegyetem

Országos Tudományos Diákköri Konferencia

 

SZEKCIÓ FELHÍVÁSA

Nyomtatóbarát változatPDF változat

FELHÍVÁS
a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvételre
________________________________________________________________________________________________________

1. Általános információk, rendezők

A rendezvény szervezői:

Pécsi Tudományegyetem

Általános Orvostudományi Kar
Egészségtudományi Kar
Gyógyszerésztudományi Kar

 

Cím:      7624 Pécs, Szigeti út 12. (Általános Orvostudományi Kar)
7621 Pécs, Vörösmarty M. u. 4. (Egészségtudományi Kar)
7624 Pécs, Rókus u. 2. (Gyógyszerésztudományi Kar)

 

Telefon:  06 (72) 536-200
06 (72) 513-671
06 (72) 503-626

 

Honlap:   http://aok.pte.hu

A Szekció honlapjának címe: http://otdk.pte.hu/orvosi

A Szekció e-mail címe: pteaoktdk@gmail.com

A rendezvény időpontja: 2017. április 18-21.

 

Ügyvezető elnök: Dr. Ertl Tibor
  egyetemi tanár
  ÁOK Klinikai Központ Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
  Telefon: 06 (72) 536-000/36381
  E-mail: ertl.tibor@pte.hu
   
Ügyvezető titkár: Dr. Figler Mária
  egyetemi tanár
  ETK Táplálkozástudományi és Dietetikai Intézet
  Telefon: 06 (72) 535-981
  E-mail: maria.figler@aok.pte.hu
   
Ügyvezető titkár helyettes: Dr. Garai János
  egyetemi docens
  ÁOK Transzlációs Medicina Intézet
  Telefon: 06 (72) 536-246
  E-mail: janos.garai@aok.pte.hu
   
Hallgatói képviselő: Vass Réka Anna
  egyetemi hallgató
  Általános Orvostudományi Kar
   
  E-mail: rekaanna.vass@gmail.com
   
Helyettes hallgatói képviselő: Dr. Tényi Dalma
  PhD-hallgató
  Általános Orvostudományi Kar
   
  E-mail: tenyidalma@gmail.com
   
Helyettes hallgatói képviselő: Gitta Stefánia
  egyetemi hallgató
  Egészségtudományi Kar
   
  E-mail: gitta.stefania@gmail.com

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága, valamint a rendező Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kara, Gyógyszerésztudományi Kara és Egészségtudományi Kara ezúton meghirdeti a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és Egészségtudományi Szekcióját, az alábbi felhívásban szereplő feltételek mellett.

A XXXIII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi Szekciójában való részvétel és nevezés feltételeit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása (http://www.otdk.hu/hu/kozponti-felhivas), valamint az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jelen felhívása tartalmazza.

2. Részvételi feltételek

2.1. Részvételre jogosultak köre

A XXXIII. OTDK-n azok a pályamunkák és szerzőik (amennyiben a pályamunka többszerzős, úgy valamennyi szerző) vehetnek részt, amelyek és akik megfelelnek a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Központi Felhívásában foglalt feltételeknek (részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 2. számú mellékletében.) (http://www.otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamume...)

A külhoni egyetemista és főiskolás önképzőkörösök a magyarországiakkal azonos szakmai feltételekkel vehetnek részt a XXXIII. OTDK-n. Ennek részleteit a XXXIII. OTDK Központi Felhívása tartalmazza. (http://www.otdk.hu/hu/kozponti-felhivas)

A konferencián részt vehetnek továbbá olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (részletes felsorolásukat a Központi Felhívás 4. számú melléklete http://www.otdk.hu/media/uploads/negyesmelleklet.pdf tartalmazza) igazolják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolások részvételével kapcsolatosan részletesebb leírást a XXXIII. OTDK Központi Felhívása (http://www.otdk.hu/hu/kozponti-felhivas) tartalmaz.

A résztvevők kvótái:

orvostudományi osztatlan képzések:  
Debreceni Egyetem 99 előadás
Pécsi Tudományegyetem 76 előadás
Semmelweis Egyetem 162 előadás
Szegedi Tudományegyetem 83 előadás
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 5 előadás
Állatorvostudományi Egyetem 5 előadás
egészségtudományi kétciklusú képzések:  
Debreceni Egyetem 14 előadás
Miskolci Egyetem 12 előadás
Pécsi Tudományegyetem 24 előadás
Semmelweis Egyetem 14 előadás
Szegedi Tudományegyetem 11 előadás
Szent István Egyetem  
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar: 5 előadás
Határon túli jelentkezők kvótája:  20 előadás

   

3. Idegen nyelvű előadások bemutatásának szabályai

Az OTDK nyelve a Központi Felhívás értelmében a magyar. Az angol vagy német tagozatos hallgatók angolul adhatnak elő.

 

4. Tagozatok

4.1. Tervezett tagozatok

Az előadások nevezésekor az alábbi tagozatok közül lehet választani:

Elméleti orvostudományok

Anatómia, morfológia, fejlődésbiológia
Biofizika
Bioinformatika, számítógépes modellezés
Biokémia
Elektrofiziológia
Élettan, kórélettan
Farmakológia
Funkcionális molekuláris és celluláris képalkotás
Genetika, genomika
Kísérletes immunológia, mikrobiológia
Kísérletes onkológia, jelátvitel
Molekuláris biológia
Patológia, hisztológia, igazságügyi orvostan
Sejtbiológia, sejtélettan


Klinikai orvostudományok

Konzervatív orvostudományok
Endokrinológia, nefrológia, gasztroenterológia
Gyermekgyógyászat, infektológia, pulmonológia
Kardiovaszkuláris medicina (kardiológia, szívsebészet)
Képalkotó diagnosztika, nukleáris medicina
Klinikai immunológia, reumatológia, bőrgyógyászat
Laboratóriumi medicina, klinikai mikrobiológia
Neurológia, neurovaszkuláris medicina, pszichiátria
Onkológia, sugárterápia, hematológia-hemosztazeológia


Operatív orvostudományok
Aneszteziológia és intenzív terápia, sürgősségi betegellátás
Fül-orr-gégészet, fej-nyak sebészet, szemészet, urológia, szülészet-nőgyógyászat
Kísérletes sebészet, kísérletes aneszteziológia
Mellkasi- hasi- és plasztikai sebészet, transzplantációs sebészet
Traumatológia, ortopédia, idegsebészet
Gyógyszertudományok
Gyógyszerhatástan, klinikai gyógyszerészet
Gyógyszerészi kémia, gyógyszeranalitika, farmakognózia
Gyógyszertechnológia, gyógyszerfelügyelet, minőségbiztosítás

Fogorvostudományok

Egészségtudományok
Egészségügyi szervezés és menedzsment
Képalkotó diagnosztikai analitika
Klinikai és elméleti epidemiológia
Primer prevenció, védőnői prevenció, dietetika
Szekunder prevenció, családorvoslás, preventív medicina
Tercier prevenció, fizioterápia, rehabilitáció, ápolás és betegellátás

A nevezés során a hallgatóknak jelölniük kell, hogy melyik tagozat lehet a legmegfelelőbb, illetve mely tagozat lehet megfelelő, amelyben a pályamunkájukat be kívánják mutatni.

Felhívjuk a figyelmet, hogy ezek a tagozatok csak iránymutatóul szolgálnak. A konferencia kiegyenlítettségének elősegítése céljából a szervezők fenntartják a jogot az előadás esetleg rokon területi tagozathoz való átsorolására.

4.2. A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról a döntést az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága hozza meg, erről a hallgatók az OTDT online rendszerén keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2017. március 17-ig.

5. A jelentkezés módja

A) A hallgatói nevezés lépései

A.1.) A nevezési időszakban

Nevezési időszak: 2016. szeptember 15. – 2017. február 22.

 • Az adatok kitöltése az OTDT online rendszerében, amely elérhető az OTDT honlapjáról. A nevezés megkezdéséről az OTDT online rendszer küld tájékoztatást, illetve ha szükséges, regisztrációs e-mail-t.
 • Az angol és a magyar nyelvű rezümé (előadáskivonat) feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve ezektől eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A rezümére vonatkozó leírást a Központi Felhívás 3. számú melléklet tartalmazza. (http://www.otdk.hu/media/uploads/kozpharmasmelleklet.pdf)
 • Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az online rendszerben.

A.2.) Abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezése

A BA, BSc képzés keretében megírt szakdolgozat – amennyiben megfelel a XXXIII. OTDK Központi Felhívásában és annak mellékleteiben, valamint a Szekció jelen felhívásában foglalt követelményeknek – a XXXIII. OTDK-ra benevezhető.

Azon hallgatóknak, akik az intézményi TDK-konferencia félévében (amelyen a benevezett pályamunkájukkal jogosultságot kaptak a XXXIII. OTDK-ra) osztatlan, MA vagy MSc képzésben vettek/vesznek részt és

A) ugyanebben a félévben szerezték meg abszolutóriumukat (a továbbiakban: abszolutóriumot szerzett hallgató)

VAGY

B) a nevezés félévében megrendezett intézményi TDK-konferencián szereznek jogosultságot a XXXIII. OTDK-ra, és ugyanabban a félévben várhatóan abszolutóriumukat is megszerzik (a továbbiakban a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató)

az OTDT online rendszerében nyilatkozatot kell tenniük az alábbi tartalommal (a három lehetőség közül kell az egyiket kiválasztani):

A) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozattal megegyezik, de azzal sem címében, sem tartalmában, sem pedig terjedelmében nem azonos.

VAGY

B) Az abszolutórium megszerzésének félévében az intézményi TDK-konferencián bemutatott pályamunka a hallgató tanulmányi időszakában készült, érdemi része az utolsó félévet megelőzően. A TDK-pályamunka témája a szakdolgozatéval/diplomatervével nem azonos, így azzal sem címében, sem terjedelmében, sem tartalmában nem egyezik.

VAGY

C) A TDK-pályamunkát az intézményi szabályzatokban megfogalmazott lehetőséggel élve az intézményi/kari TDK-konferencia eredményeként, érdemei elismeréséül, kimagasló szakmai munkájáért fogadták el szakdolgozatként (az erről szóló igazolást a nevezéshez mellékelni szükséges).

Amennyiben az abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgató az A) vagy a B) pontot választja, úgy a nevezés során – összevetési lehetőségként – fel kell töltenie a benyújtott szakdolgozatát/diplomatervét, ugyanis nem fogadható el olyan pályamunka, amely tantervi kötelezettségként készült.

A feltöltést az OTDT online rendszerében kell elvégezni. A rendszer a feltételeket automatikusan ellenőrzi. A nevezési adatok kitöltése során a hallgatóknak arra a kérdésre kell válaszolniuk, hogy „A szakdolgozat/diplomaterv témája a TDK-dolgozatéval megegyezik”. A megfelelő válasz (igen; nem; és igen, és a TDK-konferencia eredményeként fogadták el szakdolgozatként) kiválasztását követően a válasz szerinti nyilatkozat a nevezés véglegesítése után a hallgató nevezési lapjára generálódik. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a nevezési lapjukat ezt követően a nyilatkozattal együtt ki kell nyomtatniuk, és alá kell írniuk, illetve témavezetőjükkel alá kell íratniuk.

Az osztatlan, MA vagy MSc képzésben abszolutóriumot szerzett, valamint a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatóknak a TDT-elnök részére átadott nevezési dokumentációjukhoz csatolniuk kell kettő (2) példányban az alább felsorolt dokumentumokat, amelyeket a TDT-elnöknek az OTDT Titkárságára kell megküldeni:

 • az OTDT online rendszeréből kinyomtatott nevezési lap, amely tartalmazza a nyilatkozatot, amit a nevező hallgató(k)nak és a témavezető(k)nek kell aláírni;
 • a C) változat megjelölése esetén szükséges a dékáni hivatal/tanulmányi hivatal/osztály igazolása az elfogadás tényéről és folyamatáról (arról, hogy az intézményi TDK-konferencia megelőzte a TDK-pályamunka szakdolgozatként/diplomamunkaként történő benyújtását, ami kifejezetten az intézményi TDK-konferencia eredménye).

Az abszolutóriumot szerzett hallgatóknak át kell adniuk továbbá kettő (2) példányban:

 • az abszolutórium megszerzésének dátumát igazoló hivatalos dokumentum másolatát.

A.3.) A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a nevezés lezárását követően:

A.3.1. Az OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lap a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

A.3.2. Azon abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók dokumentumai, akikre az 5.A.2. pont vonatkozik (a szükséges dokumentumokat is az 5.A.2. pont tartalmazza).

B) Az intézményi TDT-elnök feladatai

B.1.) Az intézményi TDK-konferenciát követően (két héten belül):

Az intézményi TDK-konferencia dokumentációjának eljuttatása az OTDT Titkárságára a XXXIII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 3. pontja szerint (http://otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumellek...).

B.2.) A hallgatói nevezést követő öt napon belül (2017. február 27-ig):

B.2.1. A hallgatók nevezéseinek jóváhagyása az OTDT online rendszerében.

B.2.2. A jóváhagyott nevezésekről összesítő jegyzék két példányban történő nyomtatása (az OTDT online rendszeréből) és aláírása.

B.2.3. Az 5.A.3. pontban felsorolt dokumentumok összegyűjtése a hallgatóktól.

B.3.) Az így előállt dokumentumok megküldése az OTDT Titkárságának és a Szekciót rendező intézménynek a következők szerint:

B.3.1. Az OTDT Titkárságának postai úton megküldendő dokumentumok:

  • A Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva. 
  • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.2. pontjának megfelelően.

Az OTDT Titkárságának postacíme:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkársága
1143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ”, valamint azon szekciók nevét, amelyeknek a dokumentációját a csomag tartalmazza.

B.3.2. A Szekciót rendező intézménynek postai úton megküldendő dokumentumok:

  • Az Orvos- és Egészségtudományi Szekcióba benevezett pályamunkákat és szerzőiket tartalmazó, az OTDT online rendszeréből nyomtatott összesítő jegyzék egy példánya a TDT-elnök által aláírva.
  • Az OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapok hallgatók eredeti aláírásával ellátott egy-egy példánya.
  • Az abszolutóriumot szerzett, vagy a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nevezési dokumentációjának megküldése jelen felhívás 5.A.2. pontjának megfelelően.

A Szekciót rendező intézmény postacíme:

Pécsi Tudományegyetem ÁOK
Tudományos Diákkör
7624 Pécs, Szigeti út 12.

Kérjük, hogy a megküldött csomagokon tüntessék fel: „NEVEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ, Orvos- és Egészségtudományi Szekció”

A határidő után érkező, és a Szekció felhívásában szereplő követelményektől eltérő pályamunkákat nem áll módunkban befogadni.

Ahhoz, hogy a nevezés jóváhagyásra kerülhessen, a nevezési dokumentációt mind az OTDT Titkárságára, mind a Szekciót rendező intézményhez be kell küldeni a TDT-elnökök/TDKfelelősök által intézményi/kari szinten összegyűjtve, az intézményi/kari TDT-elnök/TDKfelelős aláírásával ellátott összesítő jegyzékkel együtt.

Az egyéni, egyénileg beküldött nevezés érvénytelen!

6. A nevezési és a részvételi díj

A konferencia nevezési díjának összege 5000.- forint/pályamunka, amelyet a Szekciót rendező intézmény részére kell a későbbiekben megadott módon elküldeni.

A nevezés elfogadásáról az OTDT, az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottsága és a Szekciót rendező intézmény 2017. március 17-ig közösen dönt, amelyről a hallgató az OTDT online rendszerén keresztül kap értesítést, amit a küldő intézmény TDTelnöke/TDK-felelőse is nyomon követhet.

A konferencia részvételi díjának összege a Szekciót rendező intézmény számításai alapján az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának jóváhagyásával kerül kialakításra és elfogadásra. A részvételi díj összegéről és az egyéb fontos tudnivalókról a rendezvény hivatalos honlapján értesülhetnek az érdeklődők, amely elérhető majd a http://aok.pte.hu/tdk oldalon.

A részvételi díj megállapításának határideje: 2017. január 10.

A nevezési és részvételi díjak befizetésének módjáról a Szekció rendezői a honlapon adnak tájékoztatást, továbbá e-mail-ben is értesítik az érintett intézmények TDT-elnökeit.

7. Az értékelés

Az előadások értékelését a résztvevő intézmények által delegált zsűrik végzik. Az értékelés az Orvos- és Egészségtudományi Szekciók eddigi hagyományai és gyakorlata szerint történik. Az értékelés szempontjairól és a zsűrik létszámáról az OTDT Orvos- és Egészségtudományi Szakmai Bizottságának javaslata alapján a szekciót rendező intézmény dönt, amelyről minden résztvevőt időben értesít.

8. Az OTDK-n kiosztható helyezések és különdíjak

Az OTDK-n az írásbeli bírálatok és a szóbeli teljesítmény alapján minősített helyezések (I., II., III. helyezés), továbbá ezeket rangban követő különdíj adható. Tagozatonként legfeljebb egy első helyezést lehet kiosztani, a minősített helyezések száma pedig maximum a Szekcióban bemutatott pályamunkák számának 1/3-a lehet. Különdíj a minősített helyezésekhez is társítható, azonban a minősített helyezések és a különdíjak száma összességében nem haladhatja meg a bemutatott pályamunkák számának 50%-át.

9. Pro Scientia Aranyérem pályázat benyújtása

Az országos konferencián I. helyezést elérő pályamunkák szerzői – amennyiben megfelelnek a pályázati kiírásban foglalt további feltételeknek – pályázatot nyújthatnak be a Pro Scientia Aranyérem elnyerésére. (Részletek a XXXIII. OTDK Központi Felhívásának 5. számú mellékletében olvashatók. (http://otdk.hu/media/uploads/otosmelleklet.pdf)

Hívunk és várunk minden érdeklődő diákköröst és mestereiket!

 

Budapest, 2015. december 12.

 

A Szekció felhívás módosításának dátuma: 2016. november 23.

 

Dr. Mátyus László               Dr. Ertl Tibor
egyetemi tanár   egyetemi tanár
az OTDT Orvos- és Egészségtudományi   a XXXIII. OTDK Orvos- és Egészségtudományi
Szakmai Bizottságának elnöke   Szekciójának ügyvezető elnöke