Ugrás a tartalomra

A PTE BTK bemutatkozása

A PePAK Szekciónak helyet adó Ifjúság úti Campus:
BTK

 

 

btk logo

Látogasson el Karunk honlapjára! 

 

 

 

Lectori Salutem

A Pécsi Tudományegyetem hazánk első, 1367-ben megalapított egyetemének örököse. Ha a 11. századtól kezdve nem jöttek volna létre az egyetemek, ma teljesen másként látnánk a világot, más kulturális és társadalmi környezet venne körül bennünket, és minden bizonnyal egészen másként élnénk az életünket. Európa, Magyarország elképzelhetetlen a tudás, a tanulás és a megismerés kitüntetett intézményei, az egyetemek nélkül. Amint az európai egyetemek Magna Chartája, vagyis az alapelveket rögzítő dokumentuma leszögezi, az egyetemek feladata a kultúra megteremtése, tanulmányozása, értékelése és hagyományozása, és akkor tehet eleget küldetésének, ha erkölcsileg és intellektuálisan is önálló és független a politikai és gazdasági hatalomtól. Az egyetem olyan hely, ahol a tanítás és a tudományos kutatás elválaszthatatlan egymástól, ahol találkoznak a tudásuk és ismereteik bővítésére, elmélyítésére és átadására kész tanárok a diákokkal, akik hajlandók e tudás révén gondolkodásukat gazdagítani.

Ezen alapelvek szerint Karunkon jelenleg huszonnyolc alapszak, negyvenhárom mesterszak, tizenhat osztatlan tanári szak és majdnem két tucat szakirányú továbbképzés működik, doktoriskoláinkon pedig biztosított a tanári és mesterszakokon végzettek magas színvonalú tudományos képzése. Egy ennyire színes, a társadalmi szükségletekhez folyton igazodó tudományos és intellektuális közeg szükségképpen arra ösztönzi a bölcsész- és társadalomtudományok művelőit, tanárokat és diákokat egyaránt, hogy az egyes szaktudományok elsajátítása és a speciális ismeretek elmélyítése mellett folyton törekedjenek az egyetemes tudásra, és otthonukat, az egyetemet olyan valóságnak tekintsék, amely felülmúlja a földrajzi, politikai, nyelvi és kulturális határokat, és így előmozdítja a különféle kultúrák párbeszédét és kölcsönös megismerését. Karunk tanárai és diákjai is erre kaptak meghívást. A  pécsi Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar kiváló helyszín ahhoz, hogy a diákok nyelveket tanuljanak, fejlesszék képességeiket, gazdagodjanak tudásban, otthonra leljenek egy közösségben, és éljenek a diáklét nagyszerű lehetőségeivel, amelyek természetesen nem csupán a tanulásra korlátozódnak!

Prof. dr. Heidl György
dékán

Prof. Dr. Heidl György

Prof. dr. Heidl György