Ugrás a tartalomra

Középiskolások az OTDK-n

A 2023. évi Országos Tudományos Diákköri Konferencián középiskolás diáktudósok is bekapcsolódhatnak a Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció programjába.

2023 április 25-27. között a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar (KPVK) rendezi a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekcióját.

A helyszín a Kar szekszárdi Campusa (7100, Szekszárd, Rákóczi u. 1.)

A szekcióba várunk középiskolás diákokat is. Célunk, hogy felkeltsük a középiskolások érdeklődését a tudomány szépségei iránt és lehetőséget adjunk kreativitásuk, tudományos attitűdjük kibontakoztatására. Az OTDK-s szereplés a továbbtanulásnál értékes pluszpontokat jelenthet.

 

A középiskolások többféle módon vehetnek részt az OTDK-n:

  • versenyzőként
  • a részükre szervezett Önálló Középiskolai Tagozatban
  • aktív megfigyelőként

 

A 36. OTDK-ról és az egyes szekciók részletes felhívásairól az alábbi linkek tájékoztatnak:

https://otdk.hu/

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

https://otdk.hu/hallgatoknak/szekcio-felhivasok

 

A PTE KPVK által szervezett Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció linkje:

https://otdk.hu/szekcio-felhivasok/tanulas-es-tanitasmodszertani-tudastechnologiai-szekcio

 

A Tanulás- és Tanításmódszertani, Tudástechnológiai Szekció tervezett tagozatai az alábbiak:

1.      Az alternatív nevelési és oktatási programok, módszerek

2.      Digitális lehetőségek a tantárgy-pedagógiákban

3.      Dráma- és színjátszás-tantárgypedagógia

4.      Fenntarthatóságra nevelés

5.      A hit és erkölcstan tanításának módszertana

6.      Humán- és társadalomtudományok tantárgy-pedagógiája

7.      Idegen nyelvek tantárgy-pedagógiája (benne: a magyar mint idegen nyelv is)

8.      Az informatika/digitális kultúra tantárgy-pedagógiája

9.      Az irodalom tantárgy-pedagógiája

10.   Az iskolán kívüli nevelés módszertana (múzeum, könyvtár, levéltár stb.)

11.   A játék és szabadidő-szervezés módszertana

12.   Sport, rekreáció, testnevelés módszertana

13.   A kisebbségi/nemzetiségi nyelvek és kultúrák tantárgy-pedagógiája

14.   A kisgyermekkori – bölcsődei és óvodai – tanulás és tanulástámogatás

15.   A kisiskolások tanulásának és tanításának módszertana

16.   A kommunikáció és média tantárgy-pedagógiája

17.   Környezeti nevelés

18.   A magyar mint anyanyelv tantárgy-pedagógiája

19.   A matematikatanítás módszertana

20.   Művészeti tárgyak tantárgy-pedagógiája

21.   Gyógypedagógia és a sajátos nevelési igényűek tanításának módszertana

22.   A szakképzés tantárgy-pedagógiája

23.   A tananyagfejlesztés elmélete és gyakorlata a szaktárgytanításban

24.   Tantárgyközi integrációs szemlélet

25.   Tantárgy-pedagógia hátrányos helyzetű környezetben

26.   Tanulás, tanulástámogatás a felsőoktatásban

27.   A tanulástámogatás és -oktatás módszertana a felnőttképzésben

28.   A távoktatás és a nyitott képzések tantárgy-pedagógiája

29.   A technikatanítás és életvitel módszertana

30.   A tehetséggondozás módszertana

31.   A természettudományok tantárgy-pedagógiája

A pályamunkának minimum 30 oldalnak kell lennie mellékletek nélkül. A teljes terjedelem irodalomjegyzékkel, mellékletekkel, fényképekkel, hivatkozásokkal, függelékkel maximum 100 oldal lehet.

 

1.Középiskolás diákok részvétele versenyzőként az OTDK-n

A 36. OTDK központi felhívása szerint „A konferencián részt vehetnek olyan magyarországi és külhoni középiskolások is, akik felsőoktatási intézményi konferenciákon, vagy országos középiskolás tudományos diákkonferenciákon (Lásd: 4. számú melléklet) bizonyítják kutatási eredményeiket és az OTDK-ra jelölést szereznek. A középiskolás diákok előadásai a témájuknak megfelelő szekcióba sorolódnak be, és ott a befogadó tagozatok belső rendjének megfelelően, az egyetemisták, főiskolások előadásaival azonos szabályok szerint kerülnek értékelésre, díjazásra.

https://otdk.hu/storage/36.OTDK/36.OTDK_kozponti_felhivas.pdf

A Tanulásmódszertani Szekcióba a nevezési határidő: 2023.01.18.

 

2.Középiskolások részvétele a részükre szervezett Önálló Középiskolai Tagozatban

A középiskolások többféle lehetőség közül választhatnak:

  1. Kutatás bemutatása. A középiskolások ppt-vel kísért előadásukban bemutathatják a pályaműveiket, a kutatásukat az általuk választott témában. A kutatást készíthetik egyénileg vagy max. 3 fős csoportban. A pályamunkák témája bármely tudományterülethez kapcsolódhat. Az előadás időtartama 15 perc.

A jelentkezési határidő: 2023.02.10.

  1. Tudományos poszter bemutatása. A posztert a középiskolások készíthetik egyénileg vagy max. 3 fős csoportban. A posztert A3-as papírméretben kérjük elkészíteni. A poszter témája bármely tudományterülethez kapcsolódhat. (Tippünk: pl.  a környezeti nevelés és fenntarthatóság kérdése a fiatalok szemszögéből; szabadidő eltöltési szokások a fiatalok körében; művészet és iskola találkozása, stb.)

A poszter bemutatásának időtartama: 15 perc.

A jelentkezési határidő: 2023.02.10.

  1. Tudományos játékok, társasjátékok bemutatása. A játékot a középiskolások készíthetik egyénileg vagy max. 3 fős csoportban. Témája bármely tudományterülethez kapcsolódhat. (Tippünk: pl. készíts játékot egy adott tantárgy jobb elsajátításához)

A játékok bemutatásának időtartama: 15 perc.

A jelentkezési határidő: 2023.02.10.

 

3.Középiskolások részvétele az OTDK-n aktív megfigyelőként

A középiskolás diákokat szeretettel várjuk aktív megfigyelőként, nézőként a konferencia napjain, részt vehetnek, előadásokat hallgathatnak meg a tagozati üléseken, találkozhatnak a TDK-zó hallgatókkal.

A jelentkezési határidő: 2023.02.10.

A kutatást, a tudományos posztert, a tudományos játékot, társasjátékot a jelentkezők egyénileg, vagy max. 3 fős csapatokban készíthetik.

A jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: farkas.claudia@pte.hu, a diákok és kísérőtanáriak nevének, e-mail címének megadásával és a diák által tartott előadás/poszter/társasjáték megjelölésével.