Ugrás a tartalomra

A Szekció témakörei/tagozatai és rezümékötet

 1. A kisiskoláskor pedagógiája
 2. Alternatív módszerek
 3. Az egészséges életmód pedagógiája
 4. Digitális lehetőségek a módszertanban
 5. Dráma és élménypedagógia
 6. Felsőoktatás pedagógiája
 7. Gyógypedagógia
 8. Gyógypedagógia és infokommunikáció
 9. Hagyományőrzés
 10. Humán - tananyagfejlesztés
 11. Idegen nyelv oktatása 1
 12. Idegen nyelv oktatása 2
 13. Idegennyelv oktatás módszertana
 14. Irodalom és humán ismeretek pedagógiája
 15. Irodalompedagógia az óvodákban
 16. Játék és szabadidő
 17. Képességfejlesztés
 18. Környezeti nevelés
 19. Magyar nyelv és irodalom pedagógiája
 20. Matematika az alsótagozaton
 21. Matematika módszertan
 22. Médiatudomány
 23. Művészetek pedagógiája
 24. Óvodapedagógia
 25. Sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiája
 26. Távolléti és távoktatás
 27. Technika és természettudományok a pedagógiában
 28. Természettudomány tantárgypedagógiája
 29. Zenepedagógia

 

A végleges tagozatok kialakításának szabályai

A tagozatok kialakításának alapvető szabályait a 36. OTDK központi felhívása tartalmazza. Az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága a beérkezett pályamunkák témája és száma alapján egyes tervezett tagozatokat/témaköröket összevonhat, illetve továbbiakat alakíthat ki, így a pályamunka más tagozatba is kerülhet, mint amit a szerző(k) a nevezés során megjelölt(ek). A tagozatok kialakításakor több szakmai szempontot is figyelembe vesznek annak érdekében, hogy a szabályzatnak megfelelő tagozatokat lehessen felállítani. Önálló tagozat indításának feltétele az adott témában legalább 6 pályamunka beérkezése azzal a feltétellel, hogy az adott tagozatba besorolt 6-15 pályamunkából legalább 5 db bemutatásra kerül a 36. OTDK-n. Amennyiben valamely tagozat esetében a bemutatásra kerülő pályamunkák száma nem éri el az 5 db-ot, az adott tagozat a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság elnökének döntése alapján más tagozattal összevonható. A rendező intézmény a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szakmai Bizottság egyetértésével fenntartja annak a jogát, hogy a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció tudományterületétől eltérő tartalmú pályamunkákat – a jelentkezést megköszönve – a 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencia tudományterületileg illetékes más szekciójába átirányítsa.

A végleges tagozatokról és a pályamunkák besorolásáról az OTDT Tanulás- és Tanításmódszertani- Tudástechnológiai Szakmai Bizottsága hozza meg a döntést, amelyről a hallgatók az OTDT online rendszern keresztül kapnak tájékoztatást legkésőbb 2023. április 4-ig.

További információk: OTDK OTDT | OTDK

Rezümékötet (1.76 MB)