Ugrás a tartalomra

Tagozati beosztás

2023.04.25. (kedd)

1. A kisiskoláskor pedagógiája

38. terem

15:00-17:00

15:00-15:20

Az elemi kombinatív képesség fejlődésének összehasonlító vizsgálata 4-8 éves magyarországi és szlovákiai magyar gyermekek körében

Hajduné Holló Katalin Szilvia

15:20-15:40

Óvoda-iskola átmenet: nézetek és gyakorlatok az óvodapedagógusok, a tanítók és a szülők szemszögéből

Szabadkai Vanda

15:40-16:00

Az érzelmi intelligencia fejlesztése a kisiskolában élményközpontú versfeldolgozás által

Kléh Zsófia

16:00-16:20

Helyidentitás fejlesztése meseprojekttel

Németh Krisztina

16:20-16:40

IKT eszközök használata és változása a pandémia hatására az alsófokú köznevelésben

Takács Adrienn

 

2023.04.25. (kedd)

2. Alternatív módszerek

42. terem

15:00-17:20

15.00-15.20

Chem on! Mi a reakciód?

Szilágyi Beatrix

15.20-15.40

Határtalan lépések egy alternatív pedagógia nyomában

Biró Barbara

15.40-16.00

10-11 éves általános iskolás diákok önreprezentációja a mesék segítségével a tanórán kívüli mesefoglalkozásokon

Sepsi Mónika

16.00-16.20

Nagy létszámú társasjátékok általános iskolai történelemórán

Ősz-Farkas Ábel

16.20-16.40

Együtt -  működünk: Úton egy erőszakmentes kommunikációt fejlesztő mesekönyv felé

Seres Sába Gerda

16.40-17.00

A mesében rejlő Én

Szalmási Kitti

17.00-17.20

A 7–14 éves korú gyermekek szorongásváltozása a lovasterápiás foglalkozások hatására

Havasi Eszter

 

 

2023.04.25. (kedd) 

3. Az egészséges életmód pedagógiája

48. terem

15:00-17:20

15.00-15.20

Mezítláb a talajon - megfigyelések két intézmény példáján keresztül

Talló Viktória Renáta,

Csitári Henrik

15.20-15.40

Szénhidrátanyagcsere-zavarok és az életmód kapcsolata óvodáskorban

Orgoványi Réka

15.40-16.00

Testi-lelki egészségfejlesztés fiatalok körében

Lendvai Luca Klára

16.00-16.20

Sportoló és nem sportoló diákok életmódjának és fizikai  aktivitásának összehasonlítása egy falusi iskola 10-12 éves tanulóinak körében

Pap Vanessza

16.20-16.40

Gyermekjóga az óvodában

Gergely Emőke

16.40-17.00

Kisjátékok oktatása a kézilabdázásban, különös tekintettel a 3:2:1-es területvédekezésre, és az ellene irányuló támadó taktikai gondolkodás fejlesztésére

Jóga András Roland

17.00-17.20

A gyermekjóga életmódbeli hatásainak vizsgálata

Kiss- Falusi Ilona

 

 

2023.04.25. (kedd) 

9. Hagyományőrzés

101. terem

15:00-17:00

15.00-15.20

KISKŐRÖS VÁROS NÉPI HAGYOMÁNYAI A SZLOVÁK ÖRÖKSÉG JEGYÉBEN

Szőgyi Tímea

15.20-15.40

Hagyományőrzés az iskolai nevelésben

Vastag Alexandra

15.40-16.00

Hagyományőrzés egy szlovákiai magyartanítási nyelvű alapiskolában

Balogová Bianka

16.00-16.20

A MAGYAR NÉPTÁNC JÖVŐKÉPE A DIASZPÓRÁBAN. Néptáncoktatás-módszertani munkaterv az uruguayi Tündérkert Néptáncegyüttes számára

Patricia Alejandra Brum Kagyerják

16.20-16.40

A magyar kultúra megismerése földrajzi tartalmakon keresztül

Kovács Petra

16.40-17.00

Játékosítás a néptáncpedagógiákban

Oláh Nóra

 

 

2023.04.25. (kedd)

14. Irodalom és humán ismeretek pedagógiája

109. terem

15:00-17:00

15.00-15.20

Az irodalomoktatás legújabb kihívásai 
Nagy Gáspár költészete a közoktatásban

Kelemen Réka

15.20-15.40

Képzeletbeli barátok az ifjúsági irodalomban – és a  pszichológiában

Vida Emese

15.40-16.00

A vizualitás szerepe és módszere az irodalomoktatásban

Szalacsi-Rencsik Emília Mária

16.00-16.20

Szabaduljunk ki együtt! A szabadulószoba motivációs lehetőségei a kötelező olvasmányok feldolgozásában

Kiss Orsolya

16.20-16.40

A fa motívuma a művészetben drámajátékos megközelítéssel

Szepessy Orsolya

16.40-17.00

Motívumok és szimbólumok – Sütő András Advent a Hargitán című drámája drámajátékos megközelítéssel

Fischer Vivien

 

 

2023.04.25. (kedd)

15. Matematika az alsó tagozaton

122. terem

15:00-17:00

15.00-15.20

Szorzótábla tanítása zenei elemek beillesztésével a matematikaórákon

Egry Renáta

15.20-15.40

Iskolakert, tapintás és matematikai fejlesztés alsó tagozatban

Dani-Ördög Dalma

15.40-16.00

A gömbi geometria tanításának lehetőségei az alsó tagozatos matematikaórán

Sinkó Renáta

16.00-16.20

Geometriai játékok az alsó tagozatos matematikaórán

Kéner Dominika

16.20-16.40

Logikus gondolkodás mérése a matematikában használt vizuális reprezentációk segítségével

Back Annamária

16.40-17.00

Matematika Minecraft módra – az IKT-eszközök alkalmazása az oktatásban

Bősze Brigitta

 

 

2023.04.25. (kedd)

16. Sajátos nevelési igényű gyerekek pedagógiája

223. terem

15:00-17:20

15.00-15.20

A nemzetiségi nyelvoktatás kompetencia vizsgálata a kétnyelvűség tükrében

Pató Bálint Gábor

15.20-15.40

A dominanciaviszony tükröződése kétpetéjű ikrek  spontán beszédében

Késmárki Kinga

15.40-16.00

A pedagógiai intézményekhez fűződő kapcsolatban szerepet játszó bipoláris élmények összehasonlító vizsgálata

Unger Vivien Éva

16.00-16.20

BTMN és nem BTMN gyermekek az osztályban - Tanítók módszertani repertoárjának vizsgálata

Czine-Macsuga Szandra

16.20-16.40

A szabadtéri oktatás hatása a serdülőkorú fiatalokra és osztályközösségeikre

László Tünde

16.40-17.00

Tanulóközösségek vizsgálata

Tóber Brigitta

17.00-17.20

A hátrányos helyzetű tanulók jövőképe

Bajzát Boglárka

 

2023.04.25. (kedd) 

11. Idegen nyelv oktatása 1

224. terem

15:00-17:30

15:00-15:25

A játékok szerepe a spanyol nyelvtan tanításában: Affektív vagy effektív?

Lukovszki Karolina

15:25-15:50

¿Enseñanza explícita o imitación? Cómo desarrollar algunos rasgos suprasegmentales en la producción oral de estudiantes hungaroparlantes

Kovács Dorottya

15:50-16:15

Affective Aspects of English Language Learning Experiences: Exploring the views of  High School students

Hídvégi Alexa Vrág

16:15-16.40

Anxiety and language learning - strategies to cope with anxiety

Szolyka Éva Alina

16.40-17.05

Explicit Pronunciation Instruction in the Hungarian EFL Classroom

Gyurka Noémi

17.05-17.30

Gamifikáció, motiváció és a nyelvoktatás

Nagy Luca

 

 

2023.04.25. (kedd)

12. Idegen nyelv oktatása 2

225. terem

15:00-17:55

15:00-15:25

Konkrete Poesie als Grundlage für das Lernen und Lehren des Deutschen als Fremdsprache

Migléc Melinda Izabella

15:25-15:50

Warum Deutsch lernen? Eine Studie zur Untersuchung der Motivation von Deutschlernenden an ungarischen Schulen

Hertai Katinka

15:50-16:15

Dramapädagogische Techniken im Fremdsprachenunterricht

Vincze Veronika Franciska

16:15-16.40

Tiergestützte Erziehung und deutsche Sprachförderung im Kindergarten

Kovács Anikó

16.40-17.05

Computerspiele im DaF-Unterricht

Spanics Gergely

17.05-17.30

Das Lehren und Lernen des Deutschen als zweite Fremdsprache in Ungarn. Eine Online-Befragung unter Deutschlehrenden

Lantos Viktória

 

 

2023.04.25. (kedd)

13. Idegen nyelv oktatás módszertana

240. terem

15:00-17:30

15:00-15:25

Korai idegennyelv-elsajátítás

Defner Dóra

15:25-15:50

A távoktatással kapcsolatos attitűdök vizsgálata angol nyelvtanárok körében Kárpátalján

Váradi Krisztián

15:50-16:15

Diszlexiás tanulók idegennyelv-oktatása  többségi iskolában tanító nyelvtanárok szemszögéből

Kálmán Kata Csenge

16:15-16.40

Teaching English to a dyslexic student: A case study

Szakács Eszter

16.40-17.05

Using Literature in the EFL Classroom to Foster Social and Emotional Learning (Irodalmi művek használata az angolórán a szociális és érzelmi tanulás fejlesztésére)

Harangozó Lili Eszter

17.05-17.30

Idegennyelv-elsajátítás és -tanítás az alsó tagozaton

Ján Szilárd

 

 

2023.04.26. (szerda)

5. Dráma és élménypedagógia

38. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

Dráma vagy élmény? Hagyományos és élményalapú tanulás vizsgálata tanulásban akadályozott és normál fejlődésütemű gyermekeknél

Tóth Kinga

9:20-9:40

Drámásnak lenni vagy nem lenni…

Jaczkó Zalán Kristóf

9:40-10:00

Akció és dikció fogalmának körüljárása drámajátékokkal

Nándori Hanna

10:00-10:20

A Vígszínház nagy évtizede és néhány előadásának feldolgozása dámajátékos eszközökkel

Orbán Laura

10:20-10:40

A dráma lehetőségei a gyógypedagógiában-Fogyatékossággal élő felnőttek részvételével megvalósított tanítási drámaprogram

Simon Mátyás

10:40-11:00

Így tudom, így játszom. A Hon-és népismeret tantárgy élménypedagógiai megközelítése

Magyarkuti Virág,

Hadi Luca Mária,

Darányi-Kovács Eszter

 

 

2023.04.26. (szerda)

6. Felsőoktatás pedagógiája

42. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

TANULÓI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE INNOVATÍV VÁLLALATI MÓDSZEREKKEL A SZAKKÉPZÉSBEN

Sterczl Gábor Róbert

9:20-9:40

Bölcsészek átképzése: Adatbányászati kifestőkönyv

Olexó Tünde

9:40-10:00

A Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatóinak kockázatai a 2021-es évben

Pusztai Klaudia,

Kőszegi-Görcsi Vanessza

10:00-10:20

Megismerni és megszeretni – Hallgatói motivációk és szokások feltátása a felsőoktatásban, különös tekintettel a számvitel oktatásában

Estók Ágnes

10:20-10:40

Elsőéves hallgatók képességeinek hatékony felmérése

Balogh Janka,

Köpeczi-Bócz Ákos Tamás

10:40-11:00

Mérnökhallgatók geometriai gondolkodásának mérése van Hiele teszt segítségével

Köpeczi-Bócz Ákos Tamás,

Dobák Dávid, Széles Katalin

 

 

2023.04.26. (szerda)

7. Gyógypedagógiai és infokommunikáció

48. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

Tipikus és atipikus gyermekek szülei számára alkalmazható, szülőket ösztönző, otthon, családi környezetben végezhető anyanyelvi foglalkozások adaptálása

Haga Orsolya

9:20-9:40

A jövő gyógypedagógus társadalmának hajlandósága a mesterséges intelligencia (MI) használatára

Demeter Zsuzsa

9:40-10:00

Az infokommunikációs technológiai eszközök gyermeki beszédfejlődésre gyakorolt hatásai

Murár Nóra

10:00-10:20

Súlyosan halmozottan fogyatékos tanulók online oktatása

Mervay Klára Angéla

10:20-10:40

Rehabilitációs pedagógiai program, éves tervek, heti tervek és egyéni fejlesztési tervek a fejlesztő nevelés, oktatásban- jó gyakorlatok

Farkas Vera

10:40-11:00

SNI-s tanulók tanításának pedagógiai és módszertani kihívásai és lehetőségei napjainkban

Rácz Péter Róbert

 

 

2023.04.26. (szerda)

8. Gyógypedagógia

101. terem

9:00-11:40

9:00-9:20

A Down-szindrómás gyerekek óvodai és iskolai integrációja

Koncsárd Anna

9:20-9:40

Komplex művészetterápiás program hatásának mérése, integrációban tanuló, jó képességű Autizmus Spektrum Zavarban érintett gyerekeknél

Kruss Sarolta

9:40-10:00

A hidroterápia közvetlen hatásai és a terápiához felhasználható eszközök

Gottlaszné Pistyur Ildikó Veronika, Ácsné Varga Renáta

10:00-10:20

Áttekintés az autizmussal élő tanulók autonómiájának infokommunikációs technológiákkaltörténő támogatásáról

Némethy Fruzsina Enikő

10:20-10:40

Digitális bennszülött tanulásban akadályozott tanulók olvasási szokásai

Dorogi Panna

10:40-11:00

„Ismételjünk!” – Tipikus fejlődésű és tanulási zavarral  küzdő tanulók verbális mondatemlékezeti teljesítményében mutatkozó eltérések

Gáborhelyi Petra

11:00-11:20

Az olvasási nehézséggel küzdő tanulók szövegértési vizsgálata silent book segítségével

Kósa Edina

11:20-11:40

Hallássegítő eszközökkel való barátkozás a képzőművészet eszközeivel

Papp Eszter Andrea

 

 

2023.04.26. (szerda)

16. Digitális lehetőségek a módszertanban

109. terem

9:00-11:20

9:00-9:20

A nemzetiségi nyelvoktatás kompetencia vizsgálata a kétnyelvűség tükrében – avagy a kétnyelvűség kompetencia modelljének keretrendszere -gamifikációs módszertan alkalmazásával

Pató Bálint Gábor

9:20-9:40

A TikTok, az iskola és a fizika

Ernyey Dániel

9:40-10:00

Történelemoktatási adatbázis továbbfejlesztése

Molnár Imre Antal,

Kiss Dávid Mihály

10:00-10:20

Virtuális valóság keretében végezhető űrszoftverek a Dunaújvárosi Egyetemen-UNISPACE.hu

Vámosi Zoltán

10:20-10:40

A digitális tananyagok alkalmazásának körülményei a távolléti oktatás időszakában

Asztalos Tímea Kíra

10:40-11:00

Az ének-zene oktatás digitális lehetőségei

Tormáné Kiss Bernadett

11:00-11:20

Angol nyelv online gamifikációja

Sári Patrik

 

 

2023.04.26. (szerda)

15. Irodalompedagógia az óvodában

122. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

A tündérmesék jelentősége 5-7 éves gyermekek családi és óvodai nevelésében

Honti Lívia

9:20-9:40

Bálint Ágnes mesés szimbólumvilágának megjelenítése  projektmódszerrel

Pechtol Éva

9:40-10:00

Mesék Baranyában – Császár Levente pécsi író meséi  a Mecsek-környékről

Czuczor Flóra Mária

10:00-10:20

Duplafedelű lírai művek az óvodában

Ténai Kincső Nóra

10:20-10:40

Regionális népmesék feldolgozásának lehetőségei az óvodában

Erős Vivien Emese

 

 

2023.04.26. (szerda)

17. Képességfejlesztés

223. terem

9:00-11:20

9:00-9:20

Tapints vagy kattints?! Avagy hagyományos és számítógépes játékok preferencia- és eredményesség vizsgálata óvodáskorú gyermekek körében

Huber Orsolya

9:20-9:40

A testséma fejlődési sajátossága óvodáskorban vizuális és lexikális mintákon keresztül

Nick Réka

9:40-10:00

Metaforák alkalmazása a számítógépes gondolkodás fejlesztése és tesztelése céljával

Elekes Rebeka

10:00-10:20

IKT-alapú fejlesztő módszerek a pöszeterápiában

Erdős Zsófia

10:20-10:40

A problémamegoldás fejlesztésének szerepe a programozásoktatásban

Gombos Szabolcs

10:40-11:00

Képességfejlesztés lehetősége digitális eszközök segítségével

Győre Ildikó

11:00-11:20

Részképességek fejlesztése a Pompás Napok módszerrel

Péter Petra Veronika

 

 

2023.04.26. (szerda)

25. Játék és szabadidő

224. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

Játszóterek régen és most

Fekete Anna

9:20-9:40

Közösségek új tere a könyvtárban - Makerspace

Vas Gábor Tamás

9:40-10:00

Fenntarthatóság és rendezvények, a Szélrózsa Találkozó környezetvédelmi intézkedései

Horváth Zsófia Anna

10:00-10:20

Kalandvágyó gyermekek élményei a természetről: a családban és az óvodában

Pataki Ágnes

10:20-10:40

A néptánc hatása a koordinációs képességek fejlesztése 8-10 évesek körében

Jánosi Zsófia

10.40-11.00

Hátrányos helyzetű tanulók életpálya-építési kompetenciájának fejlesztése egy speciális társasjátékkal

Gloviczki Sarolta

11:00-11:20

Egy lépéssel közelebb a Pygmalion hatáshoz a pedagógiai kereteken belül

Horváth Annamária

 

2023.04.26. (szerda) 

23. Művészetek pedagógiája

240. terem

9:00-11:00

9:00-9:20

Kortárs – Kamasz Nézőpontok - művészetpedagógiai kutatás: a zsámbéki ROM projekt esettanulmánya

Somogyi Zsuzsanna

9:20-9:40

A zongorairodalom általános iskolai ének-zene órai alkalmazásának gyakorlata és lehetőségei

Kovácsné Kaczur Andrea

9:40-10:00

AZ INSTRUKCIÓS SZEMLÉLTETÉS ÉS A TANULÓK KREATÍV TELJESÍTMÉNYÉNEK KAPCSOLATA A RAJZÓRÁN. RAJZTANÁROK SZEMLÉLTETÉSI SZOKÁSAINAK FELTÁRÁSA ÉS EGY MÉRÉSI MÓDSZER KIDOLGOZÁSA 

Pesthy Dorottya Eszter

10:00-10:20

Célirányos inspiráció - a szemléltető példák hatásának empirikus vizsgálata rajzórán

Pesthy Dorottya Eszter

10:20-10:40

A zenei és a matematikai képességek összefüggéseinek vizsgálata 10-14 éves tanulók körében

Fekete Klaudia

 

 

2023.04.26. (szerda)

Önálló középiskolai tagozat

225. terem

10:00-11:20

A program szervezője: Dr. Kocsisné Dr. Farkas Claudia (PTE)

10.00-10.20

Könyvmolynak lenni már nem menő?

 

Battyányi Panna,

Szeghy Dorina 

10.20-10.40

Internetes vásárlási szokások a középiskolás korú fiatalok körében, Szigetváron és vonzáskörzetében

 

Madács Virág,

Rémes Petra

10.40-11.00

Glicerin átalakítása bázis katalizátorral

 

Viczl Vanda,

Radu Patrícia

11.00-11.20

Szekszárd jó hely?

A város a Szekszárdon tanuló középiskolások szemével

Főglein Liza Kató

 

 

2023.04.26. (szerda)

19. Magyar nyelv és irodalom pedagógiája

38. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

A hallott szöveg értését befolyásoló tényezők. A motiváció és a beszédtempó.

Gerák Zsófia

13:20-13:40

A fogalmazástanítás története 20. századi magyar nyelvi tankönyvek tükrében

Szücs Boglárka

13:40-14:00

Szövegalkotás és szövegfeldolgozás innovatív módszerekkel, társasjátékokkal a középpontban

Zsiray Barbara Renáta

14:00-14:20

Nyelvemlékekről másképpen

Vágner Richárd

14:20-14:40

Alternatív zenekarok dalszövegei és a posztmodern irodalomtanítás lehetséges kapcsolódási pontjai

Pető Martina Andrea

14:40-15:00

A kommunikációs akadályokhoz kapcsolódó hibatípusok vizsgálata a magyar mint idegen nyelv oktatásában

Pádár Adrienn

 

 

2023.04.26. (szerda)

22. Médiatudomány

42. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Mobil és okos, morálfilozófiai ismeretlenek a(z) (okos)telefonhasználatban.

Mátó Áron

13:20-13:40

A médiaoktatás helyzete az erdélyi magyar középiskolákban. A médiatudatosság jelentősége

Bustya Dániel

13:40-14:00

Csobban vagy loccsan? Avagy hogyan használjuk a mémeket tanórán

Mákos Annamária

14:00-14:20

Stílus, elvárás és egyéni felelősség - PowerPoint prezentációk helyességének elemzése az iskolázottság függvényében

Papp Gréta Edit

14:20-14:40

Környezeti nevelés és fenntartható fejlődés a digitális médiában

Laczikó Luca Sára

14:40-15:00

A médiatudatosság oktatása a 2020-as NAT-ban

Dala Bálint

 

 

2023.04.26. (szerda)

24. Óvodapedagógia

48. terem

13:00-15:20

13:00-13:20

Útra fel! Ismeretszerző séták és kirándulások különböző óvodákban

Pocsai Mónika Zsuzsa

13:20-13:40

A kutyás tevékenységek vizsgálata az óvodában

Nyilas Krisztina

13:40-14:00

Internet az óvodákban a világjárvány előtt, alatt és után

Futaki Edit

14:00-14:20

„Amilyen a fa, olyan a gyümölcse?” – A gyermekkori tanulás értelmezése a 20. század második felétől napjainkig az óvodai nevelés tartalmi szabályozóinak és a gyakorlatának tükrében

Kántor Zsuzsanna

14:20-14:40

A Vajdasági magyar óvodák nevelési sajátosságai az 1970-es és az 1980-as években

Hanák Adél

14:40-15:00

Az idegennyelvi nevelés megvalósulása a magyarországi óvodákban

Kalocsai Vivien

15:00-15:20

Tudatosság az olvasóvá nevelésben. Vizsgálatok az olvasás megítéléséről 3-6 éves gyermekek, szüleik és óvodapedagógusaik körében

Csáti-Gyulai Szandra Andrea

 

 

2023.04.26. (szerda) 

26. Távolléti és távoktatás

101. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Óvodai nevelés a pandémia alatt

Varga Klaudia

13:20-13:40

A pedagógusok kiégésének vizsgálata a digitális oktatás „mentén” egy pilotkutatás tükrében

Horváth-Pallos Kata

13:40-14:00

A tantermen kívüli digitális munkarendben zajló oktatás tapasztalatai Vizsgálatok a jászberényi középiskolai tanárok és diákok körében

Ambrús Enikő Martina

14:00-14:20

Hogyan befolyásolta a tanulási szokásokat a pandémia?

Széles Katalin, Sipos Bence

14:20-14:40

Elsőéves hallgatók pandémia előtti és alatti bemeneti adatainak elemzése modern adattudományi eszközökkel

Köller Donát Ákos, Vlaszov Artúr

 

 

2023.04.26. (szerda)

27. Technika és természettudományok a pedagógiában

109. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Háztartási méretű kiserőművekkel támogatott okosotthon módszertani és technológiai megoldásai

Horváth József

13:20-13:40

Általános iskolai fizika tanítás társasjátékok integrálásával

Kemenczei Edina

13:40-14:00

Gamifikáció az oktatásban, fantasy szerepjáték a  természettudományos tanórákon

Üst Norbert

14:00-14:20

Multidiszciplináris elektronikus tananyag készítése, használata mechanika témakörben.

Pipics János

14:20-14:40

A B kategóriás kezdő és fiatal gépjárművezetők közlekedési ismereteinek, ismeretszintjének összefüggése a közúti személyi sérüléses balesetszámok alakulásával

Both Nikolett

14:40-15:00

Tanulás online környezetben: előtérben az érzelmi tudatosság

Schönléber Sztella

 

 

2023.04.26. (szerda) 

28. Természettudomány tantárgypedagógiája

122. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Tér, idő, mozgás Útkeresés a környezetismeret-tantárgy tanításában

Vincze Olga

13:20-13:40

Környezetismeret tantárgy 1-2. évfolyamon való megszűnésének hatásai a 3. osztály tudásszintjére

Mata Emese

13:40-14:00

Tanulóközpontú módszerek motivációs elemzése a földrajztanulásban és tanításban

Béres András

14:00-14:20

Útkeresés a zene fizikájának tanításához

Kardos Gergely

14:20-14:40

Hogy tanítunk természettudományt? Tanulásban akadályozott és többségi gyerkek természettudományos oktatásának egy szelete

Kissné Juhos Ágnes

14:40-15:00

Miért legyek Z-szakos? A természetismeret-környezettan tanárszak és a „Z-szak” összehasonlítása

Fabula Dominik

 

 

2023.04.26. (szerda)

29. Zenepedagógia

223. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Mozgásfejlesztés zenei neveléssel - zenei fejlesztés mozgással

Bedics Adél

13:20-13:40

Digitális technológia az alsó tagozatos ének-zene tanításban

Gáspár Bernadett Csilla

13:40-14:00

A filmzene megjelenése az általános iskolai ének-zene órákon

Csóka Tamás

14:00-14:20

A népzene, népi kultúra és népi ének az ének-zene órákon

Tanácsné Vilmos Etelka

14:20-14:40

Élménypedagógiai módszerek alkalmazása az általános iskolai ének-zene oktatás során

Lévai Ramóna

 

 

2023.04.26. (szerda)

30. Matematika módszertan

224. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

A trigonometria oktatása realisztikus feladatokon keresztül online környezetben

Kása Emese

13:20-13:40

Matematikai képességek fejlesztése a Geoboard alkalmazással

Albertusz Tibor Kristóf

13:40-14:00

Halmazábráim szemléltetései. 30 év az Euler-Venn piramis árnyékában 1992-2022.

Péchy Zoltán Péter

14:00-14:20

Függvénytan játékosan

Pollmann Norbert

14:20-14:40

A mozgókép, mint a motiválás és tudásátadás eszköze a matematikatanításban

Szabó Attila József

14:40-15:00

A digitális távoktatás támogatása matematikából Maple szoftverrendszer segítségével

Gönczi Gábor

 

 

2023.04.26. (szerda) 

10. Humán - tananyagfejlesztés

225. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

Hitéletre nevelés és történetmesélés

Germuska Veronika Erika

13:20-13:40

Javaslat a hitoktatás és a katekézis módszertani megújítására

Csima Zsolt

13:40-14:00

Varázskaland - Vár a sárkány. Egy asztali társasjáték fejlődéstörténete

Bruszt Míra Tünde,

Sütő Ramóna

14:00-14:20

Drámajátékos találkozások a komolyzenével

Martinez Mária

14:20-14:40

Fejlesztő típusú feladatok alkalmazása a történelemoktatásban

Hengán Kamilla

14:40-15:00

A magyar nyelv eredete témakör oktatásának kérdései: az anyanyelvi és a történelem tankönyvek tanulságai

Ecsegi Erik

 

 

2023.04.26. (szerda)

18. Környezeti nevelés

240. terem

13:00-15:00

13:00-13:20

„Zöld szív” – A Zero Waste és Low Waste elvek alkalmazásának lehetőségei az óvodában

Demeter Anett

13:20-13:40

Háztartási energiaellátás - Fogyasztáscsökkentési útmutató kidolgozása

Keil Dorián,

Schuller Hanna

13:40-14:00

Fenntarthatóságra nevelés a pedagógiai gyakorlatban

Horváth Dóra

14:00-14:20

Fenntarthatóságra nevelés a zoopedagógia és az élménypedagógia módszereivel

Kovács Eszter

14:20-14:40

Gyermek a természetben – „természetes vagy természetellenes”?

Ágoston Vivien

14:40-15:00

A környezeti nevelés megjelenése a magyar köznevelés szabályozó dokumentumaiban és intézményi gyakorlatában

Senkár Dóra